Loreto, R. A. G., Guiraldo C. Fernandez, Jr., Leslie Anne L. Liwanag, & F.P.A. Demeterio III. (2021). Disaster Risks of the Seven Filipino-Spanish Churches of the Diocese of Maasin, Philippines | Disaster Risks ng Pitong Pilipino-Espanyol na Simbahan ng Diyosesis ng Maasin sa Pilipinas. SPAFA Journal, 5. https://doi.org/10.26721/spafajournal.2021.v5.667