Sioco, M. L. A., Tantuico, K., & Barretto-Tesoro, G. . (2024). An Examination of Experiences in Archaeology of Females and LGBTQIAs in the Philippines | Isang pag-aaral sa mga karanasan ng mga kababaihan at mga LGBTQIAs sa arkiyolohiya sa Pilipinas. SPAFA Journal, 8, 1–21. https://doi.org/10.26721/spafajournal.h1twlhv8j0