Cayme, Jan-Michael. 2021. “Analytical Chemistry Methods of Estimating the Original Firing Temperature of Bricks from a 19th Century Convent in the Philippines: Perspective of a Southeast Asian Country | Mga Pamamaraan Ng Mapanuring-Kimika Sa Pagtantya Ng Orihinal Na Temperatura Ng Pagsunog Sa Ladrilyo Mula Sa Isang Ika-19 Na Siglong Kumbento Sa Pilipinas: Pananaw Ng Isang Bansa Sa Timog-Silangang Asya”. SPAFA Journal 5 (January). https://doi.org/10.26721/spafajournal.2021.5.651.