Loreto, Raffy Andrew Garcia, Guiraldo C. Fernandez, Jr., Leslie Anne L. Liwanag, and F.P.A. Demeterio III. 2021. “Disaster Risks of the Seven Filipino-Spanish Churches of the Diocese of Maasin, Philippines | Disaster Risks Ng Pitong Pilipino-Espanyol Na Simbahan Ng Diyosesis Ng Maasin Sa Pilipinas”. SPAFA Journal 5 (July). https://doi.org/10.26721/spafajournal.2021.v5.667.