Loreto, Raffy Andrew Garcia, Guiraldo Fernandez, Leslie Anne Liwanag, and Feorillo Petronillo Demeterio. 2023. “A Diachronic Analysis of the Façades of the Filipino-Spanish Churches of the Diocese of Maasin in the Context of the Slave Raids from the South | Isang Diyakronikong Pagsusuri Ng Mga Facade Ng Pilipino-Espanyol Na Simbahan Sa Diyosesis Ng Maasin Sa Konteksto Ng Mga Pagsalakay Ng Alipin Mula Sa Timog”. SPAFA Journal 7 (March):1-24. https://doi.org/10.26721/spafajournal.437805191v.