Sioco, Marie Louise Antoinette, Kathleen Tantuico, and Grace Barretto-Tesoro. 2024. “An Examination of Experiences in Archaeology of Females and LGBTQIAs in the Philippines | Isang Pag-Aaral Sa Mga Karanasan Ng Mga Kababaihan at Mga LGBTQIAs Sa Arkiyolohiya Sa Pilipinas”. SPAFA Journal 8 (January):1-21. https://doi.org/10.26721/spafajournal.h1twlhv8j0.