Loreto, R. A. G., Guiraldo C. Fernandez, Jr., Leslie Anne L. Liwanag and F.P.A. Demeterio III (2021) “Disaster Risks of the Seven Filipino-Spanish Churches of the Diocese of Maasin, Philippines | Disaster Risks ng Pitong Pilipino-Espanyol na Simbahan ng Diyosesis ng Maasin sa Pilipinas”, SPAFA Journal, 5. doi: 10.26721/spafajournal.2021.v5.667.