Cayme, J.-M. (2022) “Analytical Chemistry Methods of Estimating the Hydraulic Lime Characteristics of Mortars from a Spanish Colonial Period Fortification in the Philippines: Perspective of a Southeast Asian Country | Mga Pamamaraan ng Suriing Kapnayan sa Pagtantya ng Katangiang Haydroliko ng Apog sa Argamasa na Mula sa Isang Panahon ng Kastilang Kuta sa Pilipinas: Pananaw ng Isang Bansa sa Timog-Silangang Asya”, SPAFA Journal, 6, p. 5fabjq9471. doi: 10.26721/spafajournal.5fabjq9471.