Loreto, R. A. G., Fernandez, G. ., Liwanag, L. A. and Demeterio, F. P. . (2023) “A Diachronic Analysis of the Façades of the Filipino-Spanish Churches of the Diocese of Maasin in the Context of the Slave Raids from the South | Isang Diyakronikong Pagsusuri ng mga Facade ng Pilipino-Espanyol na Simbahan sa Diyosesis ng Maasin sa Konteksto ng mga Pagsalakay ng Alipin mula sa Timog”, SPAFA Journal, 7, pp. 1–24. doi: 10.26721/spafajournal.437805191v.