Sioco, M. L. A., Tantuico, K. and Barretto-Tesoro, G. . (2024) “ An Examination of Experiences in Archaeology of Females and LGBTQIAs in the Philippines | Isang pag-aaral sa mga karanasan ng mga kababaihan at mga LGBTQIAs sa arkiyolohiya sa Pilipinas”, SPAFA Journal, 8, pp. 1–21. doi: 10.26721/spafajournal.h1twlhv8j0.