Return to Article Details A Diachronic Analysis of the Façades of the Filipino-Spanish Churches of the Diocese of Maasin in the Context of the Slave Raids from the South | Isang Diyakronikong Pagsusuri ng mga Facade ng Pilipino-Espanyol na Simbahan sa Diyosesis ng Maasin sa Konteksto ng mga Pagsalakay ng Alipin mula sa Timog Download Download PDF